Кеден Одағының Техникалық регламенті

Кеден Одағының Техникалық регламенті бұл кез-келген өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын дәлелдеу үшін ресімделетін ресми құжат.    Осы құжат барлық Кеден Одағының аумағында әрекетті.

Техникалық регламент бойынша сәйкес декларацияның болуы кәсіпкерге кейбір тауарларды дайындау мен сату бойынша әрекеттерді жүзеге асыруға жол береді, сонымен қатар оны қолдану мен әрекетке қосу кезінде олардың қажетті мөлшерде сапасы мен қауіпсіздігінің деңгейін куәландырады.

Техникалық регламентті құру, өндірілетін тауарлардың осы тауарлар категориясы негізінде Заңмен бекітілген барлық стандарттар мен нормаларға сай қажетті мөлшерде сәйкес келуін қамтамасыз ету негізінде жүзеге асырылады.

Егер  технологиялық регламентердің әрекет ету мерзімдері жайлы айтар болсақ, осы ТР өндірілуге әзірленген тауардың категориясына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Технологиялық регламентер сертификационды орталықтардың аккредиттелген мамандарымен әзірленеді және тіркеледі.

Техникалық регламенттер талаптарының

сақталуын бақылау бөлімінің бас маманы:

Г.Тышқанбаева